Basisschool in Hilversum Zuid met veel aandacht voor Engels op school, onderwijs in thema's (IPC) en gebruik van iPads en laptops
  
  
  
Beschrijving
  
Welkom op de Paulusschool
  
1
'Ik leer al Engels sinds de eerste schooldag'
  
http://www.paulusschoolhilversum.nl/onderwijs/Paginas/Early-english.aspx
2
'We leren vaak buiten of gaan naar een museum'
  
3
'We doen vaak proefjes en denken ook zelf na over wat we willen leren'
  
http://www.paulusschoolhilversum.nl/onderwijs/Paginas/IPC.aspx
4
'Eerst durfde ik niet, nu vind ik het leuk om op het podium te staan'
  
5

Vaardig de wereld in!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ben je op zoek naar een school in Hilversum-Zuid​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ waar leerli​ngen samen en zelfstandig, onderzoekend leren over de wereld om hen heen?

Leerlingen op de Paulusschool krijgen Engels vanaf groep 1, werken met thema's en leren met en gebruik te maken van digitale leermiddelen.

Elke dag heeft een duidelijk herkenbare structuur: in de ochtend ligt de focus op rekenen, taal en schrijven. Deze vaardiighden komen in de middag terug tijdens het International Primary Curriculum. Het IPC is een internationaal georiënteerd onderwijsprogramma waarin vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en  beeldende vorming geïntegreerd worden aangeboden. Onze wereld is voordturend in verandering, we leren onze leerlingen daar zelfbewust en betrokken mee om te gaan. We gaan daarbij uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. 

Children of the Paulusschool in southern HiIversum learn by exploring, experiencing and reflecting independently and together. They develop knowledge and skills for the future and are challenged at their own level. We draw on the latest developments in educational thinking and are particularly focused on bilingual education for all students starting at the age of four, teaching the sciences and social subjects thematically through the International Primary Curriculum and using​ creative technology to enrich teaching and learning.

Jari, oud-leerling Paulusschool: 'Ik herinner me nog dat we bij het IPC-thema Vakantie zelf een reisbureau namaakten, met fol​ders, uitgestippelde reizen en een kraam. Elk groepje deed dat voor een ander land, dat was heel leuk en leerzaam.'​