Brede School Bloemenkwartier Hilversum

Brede School Bloemenkwartier

​​​Bij de Brede School Bloemenkwartier werken we samen met het buurthuis "de Lelie" en de BSO "de Basisbende". Voor de Brede School Bloemenkwartier is gekozen voor de waarden; vaardigheden, talenten en behoefte van kinderen. Daaruit zijn de volgende drie speerpunten gekozen:

  • ICT en techniek
  • Gezondheid
  • Cultuur en expressie

U kunt het aanbod van de activiteiten terug vinden in de nieuwsbrief en op de Brede school prikborden. Voor de onderbouw hangt het bord bij groep 3 en voor de bovenbouw bij groep 5. U kunt uw kind voor de activiteiten opgeven via het inschrijfformulier op deze borden of via het volgende e-mail adres: bredeschoolbloemenkwartier@gmail.com Graag in het onderwerp de activiteit zetten waarvoor u uw kind wilt aanmelden. 

Sieraden.jpg 1797523_1757591301127387_1047780205952208828_n.jpg 10629680_1757591667794017_8383046554854644048_n.jpg

​​​​Visie en werkwijze 

​​visie en werkwijze BS 2016.jpg

​Activiteiten najaar 2017

Dans en theater
Het plan is om in het thema van de kinderboekenweek Gruwelijk Eng! een dans- en theatervoorstelling voor te bereiden met de kinderen. Presentatie tijdens het open podium op 20 oktober.

Sport en Spel 
We gaan weer starten met sport- en spel activiteiten en gezonde lunch.

Filosofie
We starten met de filosofiebijeenkomsten op donderdag 28 september voor de kinderen van groep 7/8. Alle jaargroepen zullen in de loop van het schooljaar aan bod komen.

Taal en cultuur
Na de succesvolle edtities van Italie, Rusland, Indonesie en Syrië krijgen ook komend schooljaar weer nieuwe landen de aandacht. Wordt vervolgd.

Week van de opvoeding en thema kinderboekenweek COMBI

Op woensdag 4 oktober willen we de week van de opvoeding met als thema 'buiten de lijntjes' combineren met de openingsdag van de kinderboekenweek met als thema 'gruwelijk eng'. Die middag wordt er een programma verzorgd voor kinderen en ouders.​

Ouderendag

​Op 6 oktober is het ouderendag. We zijn in contact met de Egelantier en willen voorstellen met de bovenbouw iets te gaan doen met ouderen. We gaan bij hen op bezoek of we nodigen hen uit bij ons.

En verder...
staat op de planning:

dammen in de Zoutkeet


Meer informatie is te vinden onder het kopje Ouders en PaulusKoerier of via deze link.