Op de Paulusschool is veel aandacht voor Engels, minstens een uur per week zijn er lessen in het Engels

Early English: Engels op de Paulusschool

​​Kinderen kunnen zich op jonge leeftijd bijzonder snel een vreemde taal eigen maken. De Paulusschool heeft er – naast de vanzelfsprekende aandacht voor het Nederlands – voor gekozen om in alle groepen Engels in de lesstof op te nemen. Op de Paulusschool zijn we hier negen jaar geleden mee gestart. Er wordt binnen de organisatie een stevige focus op ‘leren in het Engels’ gelegd. De organisatie neemt daarmee afstand van de wijze waarop in het traditionele (Nederlandse) schoolsysteem de Engelse taal ‘in rijtjes’, geïsoleerd wordt aangeleerd. ‘Learning through immersion’ is de kern van taalonderwijs waarin leerlingen structureel worden uitgedaagd om effectief en natuurlijk te leren communiceren in het Engels. Alberdingk Thijm Scholen heeft een model ontwikkeld waarin de zogenaamde Key Concepts of Language Development uiteen zijn gezet. Dit model helpt scholen en leerkrachten om een zo natuurlijk mogelijke omgeving te creëren voor het geven van les in het Engels. De poster is ook in de school te vinden​.​

150417-posterA2-infographic.pdf

​Leerkrachten en Engels

Alle leerkrachten zijn opgeleid om het Engels te geven. Daarnaast is er één keer per week een native speaker op school, zodat de leerlingen ook regelmatig het traditionele Engels horen. Ouders met een Engelstalige achtergrond komen voorlezen of vertellen verhalen in de klas. 

Language Policy VSAT en Paulusschool.pdf

​Thuis

Wilt u thuis oefenen? Download our great Early En​glish apps​​

Wat ouders zeggen over Engels op school

'Als we op vakantie gaan, of als er vrienden of collega's op bezoek zijn, kunnen de kinderen al behoorlijk wat verstaan, en onze zoon in groep 8 heeft weinig problemen om ook mee te praten in het Engels.'

Ingmar Leijen, universitair docent Marketing en ouder van Finn (groep 6)

​'Mijn dochter kwam de eerste keer, nadat ze een Engels liedje had geleerd thuis en begon te zingen. Ik verstond het niet omdat ik een Nederlands liedje verwachte. Ik weet nu dat als zij zingt of praat over school er gemakkelijk Engelse woorden/zinnen tussen kunnen zitten. De eenvoud waarmee zij de Engelse taal gebruiken is geweldig.'​

Annelotte van Bergen, docent en lerarenopleider en ouder van twee dochters in groep 5​ en ​3​