Op zoek naa een school in Hilversum met veel aandacht voor Engels als tweede taal? Paulusschool HIlversum biedt 4 uur in de week les in het EneglsEngels vanaf groep 1.

Engels vamaf groep 1

​​​​​​​​​​Kinderen kunnen zich op jonge leeftijd bijzonder snel een vreemde taal eigen maken. De Paulusschool heeft er – naast de vanzelfsprekende aandacht voor het Nederlands – voor gekozen om in alle groepen Engels in de lesstof op te nemen. Op de Paulusschool zijn we hier negen jaar geleden mee gestart. 

Les in het Engels op Paulusschool Hilversum

Er wordt binnen de organisatie een stevige focus op ‘leren in het Engels’ gelegd. De organisatie neemt daarmee afstand van de wijze waarop in het traditionele (Nederlandse) schoolsysteem de Engelse taal ‘in rijtjes’​, geïsoleerd wordt aangeleerd. ‘Learning through immersion’ is de kern van taalonderwijs waarin leerlingen structureel worden uitgedaagd om effectief en natuurlijk te leren communiceren in het Engels. Dit wijkt af van andere basisscholen in Hilversum​. In 'Today is English Day' is te zien hoe dat bij scholen van Alberdingk Thijm Scholen er in de praktijk uit ziet:


​Wilt u thuis oefenen? Download our great Early En​glish apps​​​​


Wat ouders zeggen over Engels op school

'Als we op vakantie gaan, of als er vrienden of collega's op bezoek zijn, kunnen de kinderen al behoorlijk wat verstaan, en onze zoon in groep 8 heeft weinig problemen om ook m​ee te praten in het Engels.'

Ingmar Leijen, universitair docent Marketing en ouder van Bruno (groep 8)

​'Mijn dochter kwam de eerste keer, nadat ze een Engels liedje had geleerd thuis en begon te zingen. Ik verstond het niet omdat ik een Nederlands liedje verwachtte. Ik weet ​nu dat als zij zingt of praat over school er gemakkelijk Engelse woorden/zinnen tussen kunnen zitten. De eenvoud waarmee zij de Engelse taal gebruiken is geweldig.'​

Annelotte van Bergen, docent en lerarenopleider en ouder van twee dochters (groep 7, ​5 en 1)