Paulusschool is een gezonde school. - Aandacht voor sport en bewegen, gezoende voeding en welbevinden.

Gezonde school

​Onze leerlingen leren voor het leven. Naast rekenen, taal, schrijven en het aanleren van allerlei vaardigheden die onze leerlingen helpen om Vaardig de wereld in te gaan stimuleren we ook gezond leven.  Onder gezond leven verstaan we alle activiteiten die passen bij gezondheid in de meest brede zin van het woord. Daarbij denken we vooral aan Bewegen en sport & Gezonde voeding.

Trampoline springen

Naast de reguliere gymlessen gaan alle leerlingen eens per maand trampoline springen in de ernaast gelegen Clemenskerk waar Flightdeck 035 is gevestigd. Verder heeft de school een uitdagend schoolplein met verschillende speeltoestellen.​

​​