ICT

​​​​ICT is één van de speerpunten van onze school en binnen Alberdingk Thijm Scholen. Dat is terug te zien in onze dagelijkse praktijk: wij maken zeer regelmatig gebruik van de computer. Het computernetwerk op onze school bestaat uit vaste computers opgesteld in de gemeenschapsruimte. De andere systemen, chromebooks en iPads zijn verdeeld over de groepen.


Chromebooks en iPads

De chromebooks en iPads worden ingezet voor het doen van oefeningen op gebied van rekenen, lezen, taal en spelling en voor het doen van onderzoek tijdens de IPC lessen en het verwerken van de informatie die gevonden is. De leerlingen kunnen ook onderling communiceren via e-mail en samenwerken aan documenten. Vanaf groep 4 is er voor iedere leerling een eigen chromebook. Deze kunnen naar behoefte ook door de jongere leerlingen worden gebruikt. Voor groep 1 t/m 3 zijn iPads beschikbaar die ook weer door de oudere leerlingen gebruikt kunnen worden.
Voor leerlingen in de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van eigen devices, echter alleen wanneer de leerkracht daar toestemming voor geeft. 
 

​Digitale schoolborden

In alle klaslokalen werken de leerkrachten met digitale schoolborden. Met de leerlingen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het internet. Deze zijn vastgelegd in een 'internetprotocol'.
 ​In de verschillende jaargroepen worden korte cursussen gegeven over :    ​​
  • Werken met de tekstverwerker (Word)​
  • Veilig internetten
  • Het maken van een digitale presentatie​​​​

Meer over ICT projecten van Alberdingk Thijm Scholen vind je hier: addedvalue.atscholen.nl​
Pilot: Digitaal portfolio 

In het afgelopen schooljaar zijn we gestart met een pilot Digitaal portfolio. De reden om de mogelijkheden voor een digitaal portfolio te onderzoeken heeft te maken met het feit dat kinderen veel mooie dingen maken, maar dat wat ze gemaakt hebben bijvoorbeeld driedimensionaal is en daardoor niet goed bewaard kan worden. Toch willen leerlingen vaak dingen bewaren. Met het digitaal portfolio bestaat de mogelijkheid om foto's te maken van het werk dat gemaakt is. Dit wordt opgeslagen en kan direct gedeeld worden met de leerkracht of met ouders. Daardoor is het mogeljk om ook anderen, bijvoorbeeld ouders of grootouders, te laten zien waar je als kind mee bezig bent in de school. Kinderen zijn vaak trots op wat ze gemaakt hebben en willen dit graag delen. Nu, oktober 2017, is het eind van de testfase in zicht. We verwachten in januari een eerste start te kunnen maken met de digitale portfolio's.​

Pilot: Digital storytelling

Twee jaar geleden zijn we met de pilot Digital storytelling gestart in groep 3 en 4. Het doel van dit project was dat de leerlingen op een andere manier dan tekenen of schrijven hun verhalen vertellen of ergens verslag van doen waarbij wordt gewerkt met iPads. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in allerlei apps en speciale leskaarten met stap voor stap uitleg in plaatjes, waardoor jonge kinderen zonder al te veel teksten te hoeven schrijven toch een verhaal te kunnen vertellen.

DSCN1095.JPGCAM00305.jpg 

Voorbeelden van de apps waar we nu mee werken zijn: Collage en Book Creator en Comics . Dit zijn apps voor het maken en bewerken van foto's. We merken dat de kinderen erg snel begrijpen wat de mogelijkheden allemaal zijn. Tijdens de IPC thema's worden de apps ingezet en kunnen de kinderen hun verhalen ontwerpen.