Op zoek naar IPC onderwijs in Hilversum? Basisschool Paulusschool werkt met het International Primary Curriculum, een georiënteerd leerplan voor uw kind.

IPC school

​Paulusschool Hilversum werkt met International Primary Curriculum: vakoverstijgend en in thema's
P1080084.JPG

De Paulusschool werkt inmiddels al veel jaar met het International Primary Curriculum (IPC). Dit internationaal georiënteerde leerplan voor het basisonderwijs onderscheidt zich niet alleen vanwege het werken met thema's maar ook vanwege de andere manier van werken.

  • Bij IPC ligt de nadruk op doelbewust leren. Kinderen weten precies wat het doel is van elke les en activiteit.
  • Het gaat nadrukkelijk om het leren van vaardigheden. De kennis wordt 'al doende' opgedaan.
  • Door de internationale benadering leren kinderen zich bewust te zijn van de wereld om hen heen.
  • Er wordt rekening gehouden met de verschillende manieren waarop kinderen leren en de leerstof tot zich nemen.
  • IPC gaat uit van 'samenwerkend leren'.
  • De aanbieding van de thema's verloopt langs een vaste structuur. Ieder thema begint met een startpunt om de kinderen enthousiast te maken over het thema. Dan wordt nagegaan wat de kinderen al weten middels de kennisoogst en vervolgens wordt besproken wat ze nog meer over het onderwerp willen leren. Daarna maakt de leerkracht het voorbereide plan definitief en volgt de uitleg van het thema en krijgen de kinderen per vakgebied te horen waar het over zal gaan.
  • Een thema wordt van alle kanten benaderd, waarbij alle aspecten op een samenhangende manier aan bod komen. De vakgebieden zijn aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, ict, internationalisering, muziek, kunst en soms zelfs bewegingsonderwijs.
  • Aan het einde van het thema volgt de afronding. Dat kan leiden tot een presentatie of een tentoonstelling waarin de kinderen laten zien wat ze allemaal hebben geleerd.​​ Vaak worden ouders daarbij uitgenodigd of het wordt gepresenteerd aan alle kinderen van de school.​

    Ouderbrochure IPC-Nederland.pdf