Kenmerkend van de Paulusschool is wereldverkennend onderwijs

IPC

​​​​Wereldverkenning ook internationaal  

De Paulusschool werkt sinds een aantal jaren met het International Primary Curriculum (IPC). Dit internationaal georiënteerde leerplan voor het basisonderwijs onderscheidt zich niet alleen vanwege het werken met thema's maar ook vanwege een andere lesmethode.

  • Bij IPC ligt de nadruk op doelbewust leren. Kinderen weten precies wat het doel is van elke les en activiteit.
  • Het gaat nadrukkelijk om het leren van vaardigheden. De kennis wordt 'al doende' opgedaan.
  • Door de internationale benadering leren kinderen zich bewust te zijn van de wereld om hen heen.
  • Er wordt rekening gehouden met de verschillende manieren waarop kinderen leren en de leerstof tot zich nemen.
  • IPC gaat uit van 'samenwerkend leren'.
  • De aanbieding van de thema's verloopt langs een vaste structuur. Telkens wordt nagegaan wat de kinderen al weten (kennisoogst). Vervolgens wordt besproken wat ze nog meer over het onderwerp willen leren.
  • Een thema wordt van alle kanten benaderd, waarbij alle aspecten op een samenhangende manier aan bod komen. Daar zijn ook de onderdelen muziek en creatieve vorming en soms zelfs bewegingsonderwijs in verwerkt.
  • Aan het einde van het thema volgt de afronding. Dat kan leiden tot een presentatie waarin de kinderen laten zien wat ze allemaal hebben geleerd.​​

Wat ouders zeggen over IPC

'De IPC-lessen zijn echt heel leuk en leerzaam, Bruno en Finn vinden de IPC-projecten altijd leuk om te doen: ze hebben dan weer iets om uit te zoeken of te maken, en komen vaak met interessante weetjes aanzetten die ze zelf hebben uitgevonden. '

Ingmar Leijer, universitair docent Marketing en ouder van Bruno (groep 8) en Finn (groep 4)


​'Het thematisch werken maakt dat mijn dochters gemakkelijker thuis over school praten en van alles wat er buiten schooltijd gebeurt koppelen aan het thema. Binnen buiten leren is echt aan de orde, doordat de school en leraren zoeken naar uitstapjes in de buurt. Super winst!'

​Annelotte van Bergen, docent en leraaropleider en ouder van​ twee dochters in groep 1 en 3