De Paulusschool biedt meer dan leren rekenen en taal. - Brede ontwikkeling - persoonlijke doelen - muziekles en beeldende vorming

Persoonlijke ontwikkeling

​​​​​Naast het leren van taal, rekenen en de alle andere schoolvakken is het op deze basischool in Hilversum​ ​belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Onder de titel 'What Really Matters' werken we aan een brede ontplooiing en vorming van onze leerlingen. Kern is dat we leerlingen de mogelijkheid willen bieden zich te ontwikkelen als individu én als lid van de gemeenschap. Want daar gaat het om.

Dit geven we vorm door binnen de school vooral de pedagogische doelen centraal te stellen. Alles wat we doen is met elkaar verbonden en gericht op 'hoe wij leren'. Wanneer het welbevinden en het leren goed in balans is, is er voor iedere leerling ruimte om echt tot leren en daarmee tot ontwikkeling te komen.

Persoonlijke doelen

Door aandacht te hebben voor de persoonlijke doelen (lees hier (later) meer over bij het kopje Kanjertraining) leert een kind bepaalde vaardigheden doelbewust inzetten. 

Binnen IPC (zie ook kopje IPC) leren de kinderen vaardigheden die ze kunnen toepassen op verschillende momenten en bij verschillende vakgebieden.


Muziekles en beeldende vorming

Speciale aandacht is er voor muziek en beeldende vorming die afwisselend een periode in het jaar worden gegeven. Deze vakgebieden worden gekoppeld aan de thema's waaraan gewerkt wordt.
Bij het thema Missie naar Mars hebben de leerlingen eerst nagedacht over hoe het leven op Mars eruit zou kunnen zien (vakgebied Samenleven/Aardrijkskunde) en aan de hand daarvan woningen en voertuigen bedacht (vakgebied Techniek/Beeldende vorming) passend op Mars.
Bij muziek wordt er gezongen, met ritme en maat gewerkt, is er aandacht voor klassieke muziek en leren de kinderen ondertussen spelenderwijs ook vaardigheden als samenwerken, naar elkaar luisteren, op elkaar inspelen e.d..