Ouderraad

De ouders van onze leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging. Alleen als ze uitdrukkelijk melden dat niet te willen, is dat niet het geval. Het bestuur van de vereniging is de Ouderraad.

De ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand. Deze vergaderingen worden altijd bijgewoond door een leerkracht (Irene Kramps) en soms ook door een lid van de medezeggenschapsraad.

Op verzoek van het team verrichten wij hand- en spandiensten bij activiteiten binnen de school, zoals het versieren van de school voor Sinterklaas en Kerst. Gelukkig kunnen wij voor hulp altijd een beroep doen op een grote groep andere ouders.
Ook nemen wij met regelmaat zelf het initiatief om iets te organiseren, bijvoorbeeld een sponsorloop.

Verder verzorgen wij jaarlijks de informatie-kalender en de adressenlijst en ondersteunen we bij het organiseren van de ​avondvierdaagse en het Open Podium.

Nieuwe leden zijn zeker van harte welkom!​​