Ouders

De Paulusschool is een basisschool in Hilversum Zuid ​die veel leerlingen uit de omligeende wijk trekt.​


Contactmomenten tussen ouders en school ​

Naast de contactmomenten bij het binnenkomen en naar huis gaan vinden er gesprekken plaats waarin we samen overleggen over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.

Drie keer per jaar, in november, februari en juni/juli zijn de oudergesprekken.
Bij de start van het schooljaar is er een informatieavond.
Naast deze vaste contactmomenten is er altijd gelegenheid om een afspraak te maken met de leerkracht.


Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de Paulusschool, de PaulusKoerier, wordt elke drie tot vier weken (meestal) op vrijdag per mail verzonden naar de ouders. De verschillende geledingen van de school, team, ouderraad, medezeggenschapsraad en bestuur geven daarin voor de ouders relevante informatie omtrent het reilen en zeilen van de school.
De nieuwsbrief staat ook op deze website, onder het kopje 'Ouders' > 'PaulusKoerier'.


​​​​​Wat ouders zeggen over de Paulusschool​

'De Paulusschool is een gezellige, kleine school, met aandacht voor de kinderen, waar groot en klein elkaar kent. Enthousiaste docenten doen veel om de kinderen niet alleen taal en rekenen bij te brengen, maar ook om te leren goed met elkaar om te gaan.'

Ingmar Leijen, universitair docent Marketing, ouder van Bruno in groep 8.

​​​

'De kleinschaligheid van de Paulusschool spreekt mij aan, verder zijn de docenten bekwaam en gaan mijn kinderen elke dag met plezier naar school. Het thematisch werken maakt dat mijn dochters gemakkelijker thuis over school praten en van alles wat er buiten schooltijd gebeurt,​ koppelen aan het thema. Binnen buiten leren is echt aan de orde, doordat de school en leraren zoeken naar uitstapjes in de buurt. Super winst!'

Annelotte van Bergen, docent en leraaropleider en ouder van twee dochters in groep 7, 5 en 1.