basisschool met veel Engels in Hilversum-Zuid
 

Over de Paulusschool

​​​​​

bank-symbol.png​SCHOOL

algemeen​

Aantal leerlingen 123
Aantal groepen​6
Locatie/populatie
Basisschool staat in Hilversum Zuid.​​
De leerlingen komen uit de directe omgeving en uit de omliggende wijken.
​Schooltijden / continurooster
​Schooltijden voor alle groepen gelijk.
ma-di-do-vr    8.30 - 14.15 uur
wo                    ​8.30 - 12.30 uur
Alle leerlingen blijven over, onder begeleiding van de eigen leerkracht.
KinderopvangNaschoolse opvang door Bink/Basisbende. De leerlingen worden bij school opgehaald.
​Uitstroom VO
​De leerlingen stromen uit verspreid over alle niveaus voortgezet onderwijs.
​​Medewerkers10, in een mix van jong en oud, startend en ervaren;
elkaars talenten aanvullend op gebied van Engels, ICT, team teaching, creativiteit, bewegingsonderwijs.
Onderwijsconcept​Onderwijsaanbod met behulp van Basis - Herhaling - Verrijking
IdentiteitKatholiek
​Ouderbijdrage​25 euro per leerling per jaar.
​​​​

​​

university.pngONDERWIJSAANBOD

International Primary Curriculum (IPC)Wereldoriënterende en kunstzinnige vakken worden in

thema’s aangeboden​. Kinderen leren door de thema’s dat alles met elkaar verbonden is.

​Doelstelling

​- Stimuleren van zelf ontdekkend leren; 

- Doelgericht werken aan het verwerven van essentiële vaardigheden, het opdoen van kennis en het verkrijgen van inzicht;
- Er wordt verbinding gezocht tussen de thema’s in de school en de wereld om ons heen, met aandacht voor erfgoededucatie, cultuur en muziek, techniek en beeldende vorming, natuur en gezondheid.

 

​​computer-connected-to-the-network.png​​​​​​​​​​​​CREATIEVE TECHNOLOGIE

ICT in de klas

​Aantal devices

- Voor leerlingen zijn er in de centrale ruimte enkele computers/desktops beschikbaar.
- Laptops/chromebooks voor alle leerlingen in de groepen 4 t/m 8.
- iPads voor leerlingen in groep 1 t/m 3 en naar behoefte ook te gebruiken voor de oudere leerlingen.

​Digi- smartborden​In de groepen 1 t/m 8 met een goede kwaliteit wifi netwerk
​Leerlijnen

- Mediawijsheid en ICT-vaardigheden
- Aanvullend materiaal (software en apps) voor alle vakken

- Leren Programmeren voor een aantal leerlingen​

 

school-globe-1.png​​​​​EARLY ENGLISH

​Les in het Engels vanaf groep 1

Voor wie​Groep 1 t/m 8;  er is een native speaker aanwezig die, naast de begeleiding in de bovenbouw, in een cyclus van 5 lessen eindigend in een presentatie, de overige groepen les geeft.
​Hoe​Volgens de principes van Immersion; geen Engelse les maar les in het Engels. In de onderbouw nadruk op spreekvaaridgheid en woordenschat, in de bovenbouw ook aandacht voor lezen.
Hoeveel​3 à 4  uur per week.
​Expertise

Alle leerkrachten zijn ge​diplomeerd om in het Engels les te geven. Zij worden ondersteund door de native speaker, waardoor het niveau van Engels hoog blijft.​ 

meeting.pngBEGELEIDING EN BREDE ONTWIKKELING

​aandacht voor mogelijkheden en verschillen​

​Ontwikkeling​- Ouderbetrokkenheid: Leerkracht en ouders samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
- Signalering: Vroegtijdige signalering om de juiste begeleiding te kunnen geven.
- Differentiatie: Uitgaan van de onderwijsbehoefte van de leerling.
- Sociale ontwikkeling: Gericht op vriendschappen aangaan en onderhouden, conflicten leren oplossen, verantwoordelijkheid nemen en oplossingsgericht zijn.
Begeleiding- De intern begeleider (IB-er) coördineert alle zaken rondom het onderwijs en de begeleiding van leerlingen.
- De coördinator leerlingzaken richt zich op het welbevinden van de leerlingen.
- Speciale leesbegeleiding, waarin kinderen met een leesachterstand extra begeleid worden. Lezen neemt in alle groepen een heel belangrijke plaats in.
​​