Buitenschoolse opvang

​​Vanaf 1 augustus 2007 zijn scholen wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang (VSO en NSO) te bieden. Alle Hilversumse scholen hebben collectief besloten deze verplichting onder te brengen bij BInk kinderopvang. Onderzoek heeft geleerd, dat er nauwelijks behoefte lijkt te bestaan aan VSO. Daar is dan ook nog geen voorziening voor getroffen. 

Kinderen van onze school, die van de BSO gebruik maken, worden aan het einde van de schooldag opgehaald door een vaste pedagogische medewerker van BSO Basisbende van Bink kinderopvang, die hen naar BSO Basisbende aan de Van Hogendorplaan brengt.

 
Ouders, die voor hun kinderen van de BSO gebruik willen maken, moeten zelf voor de aanmelding bij Bink kinderopvang  zorgen. Voor de goede orde is het van belang om te weten, dat de opvang niet gratis is en ook dat er niet altijd direct plaats is op de dag of de dagen, die gewenst worden.

Bink kinderopvang
 ​